Klimedage Sønderborg 2022

For børn

Klimadage 2022 har fokus på at inddrage børn i alle aldre. Børn og forældre udfordres på klimadagene på en række temaer - og efterfølgende inviteres børnene på en gratis børneis fra Bondegårdsis. Temaerne omfatter klimamad, affaldshåndtering og grøn leg/innovation, hvor børnenes deltagelse udfordres gennem følgende børne/familie-aktiviteter:

tirsdag den 7. juni kl. 16.30 - 17.50

Jesper Kock gennemfører klima-Madmods kursus for børn i alle aldre. Vi starter i debatteltet kl. 16.30 og er snart rundt på hele klimadag-området for at afprøve vores sanser og udfordre kræsenhed. Fru Kræsen bistår aktiviteten og efterfølgende får børnene et diplom og inviteres på en børneis.

onsdag den 8. juni kl. 15.30 - 20.00

Madam Trash hjælper og udfordrer børn og voksne med at sortere affald korrekt, for affald er en værdfuld ressource som skal genanvendes. Madam Trash kvitterer med et diplom og en børneis til de deltagende børn.

torsdag den 9. juni kl. 16.30 - 17.50

Jesper Kock gennemfører igen torsdag klima-Madmods kurset for børn i alle aldre. Vi starter i debatteltet kl. 16.30 og er snart rundt på hele klimadag-området for at afprøve vores sanser og udfordre kræsenhed. Fru Kræsen bistår aktiviteten og efterfølgende får børnene et diplom og inviteres på en børneis.

Alle dagene i tidsrummet kl. 15.00 - 20.00 inviterer vi områdets børn til kreativ og grøn leg i børne-teltet, hvor der også vil være "voksne" tilstede, som hjælper med at sætte turbo på legen.